Wolthoorn.nl en TuinTekst

Uit het Handboek Moestuin:

Niet Spitten
In het aangeharkte verzuilde Nederland van de twintigste eeuw hoorde het omspitten van de moestuin tot de vaste voorjaarsrituelen. Niet spitten was synoniem voor gemakzucht. Het moet gezegd: al die keurig naar rechts gerichte, omgespitte volkstuinen waren een mooi gezicht. Er werd gespit om mest en onkruid onder te werken en de door vorst verkruimelde aarde lucht te geven. Maar helaas werden door het spitten de wortels van beruchte onkruiden als zevenblad in talloze stukjes gehakt, waardoor ze als evenzovele plantjes in de loop van het voorjaar vrolijk de kop op staken.
Zo zijn er meer redenen om vooral niet te spitten:
• de bodemstructuur wordt door dat rigoureus omkeren van de grond verstoord. Wormen en ander bodemleven moeten herstellen en dat kost tijd.
• de bodem bevat een grote hoeveelheid niet-ontkiemd zaad. Door spitten wordt dit tot leven gewekt en ontkiemt het. En dat was precies wat de moestuinier probeerde te voorkomen.
• de natuur kent geen onbedekte aarde. Pioniersoorten als algen en kostmossen bezetten de kale grond, onmiddellijk gevolgd door pioniersplanten als kweekgras, weegbree, brandnetels en dwergvlas.
• rugklachten als gevolg van spitten worden voorkomen.

Afdekken
Het alternatief voor het onnatuurlijke spitten is afdekken. Op nog in cultuur te brengen grond of te ontginnen grasland, is afdekken de oplossing. Dat bedekken gebeurt met oude kleden, grote stukken onbedrukt karton en alles wat géén licht doorlaat. Onder de afdekking sterven planten, ook een dikke graszode, gewoon af. In de moestuin wordt de onbeteelde aarde bedekt met een dikke laag compost. Een deel van de compost verteert in de loop van de winter. In het voorjaar wordt het restant van de compost opzij geschoven om ruimte te maken voor het zaaien. Het restant compost kan ook rondom bessenstruiken en fruitbomen worden gelegd. Onder de laag compost is de aarde in het voorjaar al opgewarmd en is het bodemleven actief. De grond die er door restjes compost als bosgrond uitziet, is klaar om te worden ingezaaid.